Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji zabytków ruchomych. - Zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 09.10.2019, 12:23

Zamówienia publiczne

Czwartek, 25 sierpnia 2011

Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji zabytków ruchomych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Konserwacja zabytków ruchomych.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest konserwacja 507 zabytków ruchomych pozyskanych w latach 2010-2011 w trakcie sprawowania nadzoru archeologicznego towarzyszącego pracom konserwatorsko-budowlanym prowadzonym w ramach projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, zwanych dalej Zbiorem.

Konserwacja Zbioru powinna zostać przeprowadzona w sposób umożliwiający swobodne odczytanie funkcji konserwowanego przedmiotu, a w szczególności, tam gdzie jest to możliwe, czytelne uwidocznienie oryginalnych napisów, cyfr, inicjałów i zdobień na nim się znajdujących.

Technika konserwacji powinna być każdorazowo dobrana w sposób właściwy dla materiału, z którego wykonany został konserwowany element Zbioru, z uwzględnieniem możliwości jego prezentowania na ekspozycji muzealnej przez okres nie krótszy niż 5 lat, bez konieczności ponownego jego konserwowania w tym czasie.

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną wszystkich elementów Zbioru po konserwacji i wersji cyfrowej przekaże ją Zamawiającemu.

Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru na własny koszt Zbioru z siedziby Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Szarych Szeregów 9 w dniu podpisania umowy oraz powrotne jego dostarczenie w to samo miejsce wraz z cyfrową dokumentacją fotograficzną po wykonaniu konserwacji.

Informacji udziela: Aleksandra Wolska, a.wolska@gross-rosen.pl, tel. 728953401.

Pełna treść zapytania ofertowego w zamieszczonym pliku do pobrania.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2011
Data modyfikacji : 26.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2019 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL