Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na wykonanie standy informacyjnej - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Czwartek, 25 sierpnia 2011

Zapytanie ofertowe na wykonanie standy informacyjnej

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie i dostarczenie standy informacyjnej.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 1 (jednej) standy informacyjnej według projektu określonego przez Zamawiającego w rozmiarze stojaka małego (A2).

Projekt standy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Jego wersja elektroniczna jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego http://bip.gross-rosen.eu w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Gwarancja

Wykonanie standy zostanie objęty minimum dziesięcioletnią gwarancją Wykonawcy liczoną od dnia protokolarnego odbioru standy.

 

Informacji udziela: Aleksandra Wolska, a.wolska@gross-rosen.eu, tel. 728953401.

Pełna treść zapytania ofertowego w zamieszczonym pliku do pobrania:

Metadane

Data publikacji : 25.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL