Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 09.10.2019, 12:23

Zamówienia publiczne

Przedmiot Data publikacji

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych między basenem p.poż. a łaźnią na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica)

12.07.2019

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy placu apelowym oraz przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy blokach więźniarskich 13, 15, 19 i 21 na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica)

12.07.2019

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie terenu Muzeum w Wałbrzychu

24.06.2019

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu: Przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy placu apelowym, przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych między basenem p.poż. a łaźnią oraz przełożenie i stabilizacja kamiennych schodów gruntowych przy blokach więźniarskich 13, 15, 19 i 21 na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica)

07.06.2019

Przetarg nieograniczony: „OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU"

08.11.2017

Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich rekonstrukcji obrysu i remontu zachowanych elementów Kostnicy w dawnym obozie koncentracyjnym Gross – Rosen w Rogoźnicy

30.05.2018

Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich rekonstrukcji obrysu i remontu zachowanych elementów Wetterstelle w dawnym obozie koncentracyjnym Gross – Rosen w Rogoźnicy

16.08.2017

„Opieka nad miejscem pamięci KL Gross – Rosen” - wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach: B1, B2, B3, B4 i na wieżach stalowych: A1, A2, A3, C1, C2, C3 na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross – Rosen w Rogoźnicy

28.06.2017

Rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir V w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen

27.05.2016

OCHRONA I DOZÓR MIENIA MUZEUM GROSS – ROSEN W ROGOŹNICY, MONITOROWANIE I KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTU I TERENU MUZEUM W WAŁBRZYCHU

24.11.2014

Remont kamiennego muru oporowego przy baraku Siemensa (XX wiek) na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

25.03.2014

Odtworzenie wnętrza sztuby więźniarskiej w baraku nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

18.03.2014

Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej – etap I wykonanie wnętrza na terenie Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy (3)

05.09.2013

Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej – etap I wykonanie wnętrza na terenie Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy (2)

19.08.2013

Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej – etap I wykonanie wnętrza na terenie Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy

31.07.2013

Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej - etap II wyposażenie wnętrza

10.04.2013

Wstępne zapytanie ofertowe: Wykonanie i dostarczenie kocy

08.04.2013

Wstępne zapytanie ofertowe: Wykonanie i dostarczenie sienników

08.04.2013

Wstępne zapytanie ofertowe: Wykonanie, transport i montaż pieca wraz z osprzętem.

08.04.2013

Wstępne zapytanie ofertowe: Wykonanie i montaż płyt MDF

08.04.2013

Wstępne zapytanie ofertowe: Badanie stanu instalacji w obiektach na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

08.04.2013

Wstępne zapytanie ofertowe: Wykonanie drewnianego wyposażenia zrekonstruowanej sztuby więźniarskiej

28.03.2013

Przetarg nieograniczony: Filie KL Gross-Rosen - wystawa czasowa w Zamku Książ

20.03.2013

Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej - etap I wykonanie wnętrza

13.03.2013

Zapotrzebowanie - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy poszukuje osoby na stanowisko przewodnika muzealnego

19.02.2013

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Kamienne Piekło Kl Gross-Rosen II - projektPomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”

25.07.2012

Przetarg nieograniczony na rozbudowę sygnalizacji alarmowej pożaru

24.07.2012

Przetarg nieograniczony na: Konserwację zabezpieczającą wyselekcjonowanego zbioru 673 zabytków ruchomych pochodzących z terenu byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy

24.05.2012

Przetarg nieograniczony na: "Rozbudowę instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru obiektów: Kasyna SS, tkalni i baraku „francuskiego” na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

09.03.2012

Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy zabytków archeologicznych

17.11.2011

Przetarg na: dostawę fabrycznie nowego mikrociągnika dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

04.10.2011

Zapytanie ofertowe na audyt zewnętrzny projektu

13.09.2011

Przetarg na: dostawę fabrycznie nowego mikrociągnika dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

08.09.2011

Zapytanie ofertowe na wykonanie standy informacyjnej

25.08.2011

Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji zabytków ruchomych.

25.08.2011

Przetarg na: Rozbudowę instalacji Sygnalizacji Alarmowej Pożaru

04.08.2011

Przetarg na: "Wykonanie wewnętrznej sieci zasilania energetycznego dla obiektów wieży strażniczej, byłej tkalni i baraku więźniarskiego nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

22.07.2011

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI WYSTAWY ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH POZYSKANYCH W TRAKCIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

22.07.2011

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na projekt, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej

25.07.2011

Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej.

16.06.2011

Zapytanie ofertowe na Doradztwo dotyczące przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro oraz wykonania umów zawartych w wyniku rozstrzygniętych postępowań.

24.11.2010

Zapytanie ofertowe na udział w III Forum Funduszy Europejskich i promowanie na nich Projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz Muzeum Gross-Rosen jako jego Beneficjenta

30.07.2010

Zapytanie ofertowe na sporządzenie mapy do celów projektowych

15.03.2010

Przetarg na badania archeologiczne w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z realizacją projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

11.03.2010

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

01.02.2010

Zapytanie ofertowe na zrealizowanie Kampanii promocyjnej Projektu zgodnie z Koncepcją promocji Projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”.

18.01.2010
©2002-2020 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL