Muzeum Gross-Rosen
Przedmiot Data publikacji

Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu.

19.06.2024

Remont elektrycznych instalacji zewnętrznych na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

19.06.2024

Plan Zamówień - aktualizacja 17.06.2024

17.06.2024

Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu

06.06.2024

Remont elektrycznych instalacji zewnętrznych na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

17.05.2024

Plan zamówień na rok 2024

13.05.2024

Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu

06.09.2023

Remont oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku dawnego kasyna SS.

28.03.2023

Plan Zamówień na 2023 rok - wersja 2

23.03.2023

Plan Zamówień na 2023 rok

21.02.2023

Remont zagrożonego osiadaniem budynku dawnej łaźni.

21.03.2022

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

15.03.2022

Remont budynku Bramy Głównej na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

14.03.2022

Plan Zamówień na rok 2022

14.03.2022

Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz monitorowanie obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu

01.09.2021

Plan zamówień na rok 2021 - aktualizacja 2021

08.07.2021

Remont i konserwacja muru oporowego w zachodnim narożniku placu apelowego oraz przełożenie i stabilizacja schodów terenowych skarpy północnej przy dawnym baraku wychowawczym.

26.05.2021

Rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir VI

04.05.2021

Plan zamówień na rok 2021 - aktualizacja

27.04.2021

Zabezpieczenie osuwiska w dawnym kamieniołomie

24.02.2021

Schrony/magazyny przy łaźni obozowej (obiekt nr 1 i 2) dwie szklarnie SS w narożniku południowo-zachodnim części więźniarskiej oraz oczyszczalnia ścieków

15.02.2021

Prace remontowo-budowlano - konserwatorskie muru oporowego przy baraku Wetterstelle.

04.02.2021

Rowy przeciwlotnicze zlokalizowane pomiędzy barakiem 11 a Rewirem V, rowy przeciwlotnicze przy baraku Wetterstelle, trzy śmietniki w części więźniarskiej i jeden w części essemsmańskiej.

27.01.2021

Plan Zamówień na rok 2021

27.01.2021

Usługa dostawy i uruchomienia przenośnych urządzeń oraz aplikacji do obsługi przewodnickiej zwiedzających w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady (1940-1945)

08.06.2020

Remont i konserwacja murów oporowych (Dolnego i Górnego) wraz ze schodami nad Placem Apelowym, remont i konserwacja kamiennego obrysu w sąsiedztwie Placu Apelowego, remont i konserwacja muru oporowego ze schodami, prowadzących do budynku Łaźni oraz schodów gruntowych znajdujących się na prawo od wejścia do kamieniołomu na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica)

27.02.2020

Konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir I, konserwacja i rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewir II, remont kamiennych schodów do rewiru V – 3 biegi i mur oporowy oraz remont i konserwacja destruktu Baraku nr 11 „Zellenbau” na obszarze dawnego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy (działka nr 438, Obręb Rogoźnica)

05.02.2020

Plan zamówień publicznych na rok 2020

04.02.2020
do góry