Biuletyn Informacji Publicznej Odtworzenie wnętrza sztuby więźniarskiej w baraku nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 24.02.2021, 11:33

Archiwalne zamówienia publiczne

Wtorek, 18 marca 2014

Odtworzenie wnętrza sztuby więźniarskiej w baraku nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych:

Odtworzenie wnętrza sztuby więźniarskiej w baraku nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen

 

numer nadany przez Zamawiajacego: 01/2014

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45 42 10 00 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 43 00 00 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian

45 31 00 00 – 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

 

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

Założenia ogólne

Ideą rekonstrukcji wnętrza więźniarskiego baraku mieszkalnego jest pokazanie: „w jakich warunkach przetrzymywani byli więźniowie KL Gross-Rosen”, a nie stworzenie nowego wnętrza baraku. Stąd też szczegóły wyposażenia baraku, użytych materiałów, wyglądu i kolorystyki poszczególnych elementów konsultowane były w roku 2011 z byłymi więźniami  KL Gross-Rosen, którzy mieszkali w baraku nr 7. Pokrywają się one na ogół z dołączonymi do projektu fotografiami (załącznik nr 12 do SIWZ). Na podstawie rozmów z byłymi więźniami wiemy np., że ściany i sufit wykonane z desek były łączone na styk (bez tzw. pióra) a kolor miały zbliżone do efektu jaki dziś daje pomalowanie desek lakierem matowym bezbarwnym, podłoga smarowana była dziegciem, a więc była koloru prawie czarnego. Prycze wykonane były konstrukcyjnie tak samo – z drewna nie gładzonego, ale różniły się kolorystycznie.  Część z nich nosiła ślady malowania farbą koloru szarego. Szafki, ławy, zydle, stoły były utrzymywane we wzorowej czystości, ale nie były „nowe”. Dlatego też Zamawiający zaleca wykonywanie próbek poszczególnych elementów składowych wyposażenia wnętrza do konsultacji z byłymi więźniami. Ze względu na ich podeszły wiek i stan zdrowia konieczne będzie odbycie tych konsultacji przez Zamawiającego w miejscu zamieszkania byłych więźniów. Z tego powodu większe obiekty gabarytowe np. prycze, szafy, ławki, stoły, zydle powinny być w pierwszym etapie realizacji projektu wykonane w pojedynczym egzemplarzu, uzgodnione najpierw z Zamawiającym a następnie uzgodnione przez Zamawiającego z byłymi więźniami (na podstawie zdjęć kolorowych). Dopiero po takiej, podwójnej akceptacji, Wykonawca może przystąpić do pełnej realizacji ilościowej poszczególnych elementów wyposażenia. Zamawiający zobowiązuje się do odbycia w/w konsultacji w przeciągu sześciu dni.

Użyte poniżej w opisie przedmiotu zamówienia słowo „postarzenie” oznacza dla Zamawiającego, to, że każdy element wyposażenia w sensie organoleptycznym nie wygląda na „nowy” tylko na „używany” – „zużyty” w potocznym rozumienie tych słów. „Postarzenie” – ślady zużycia dotyczą wszystkich elementów wyposażenia sztuby więźniarskiej, a więc: prycz, szafek, stołów, taboretów, ław, koców, sienników, piecyka, itp.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie sztuby więźniarskiej  w zrekonstruowanym baraku mieszkalnym nr 7 zlokalizowanym na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zgodnie z Projektem rekonstrukcji więźniarskiego baraku mieszkalnego na którą składają się:

1.1      Odtworzenie wnętrza sztuby, tj:

1.1.1     Postarzenie istniejącej podłogi drewnianej (ok. 272 m2) ,
1.1.2     Wykończenie sufitu deskami sosnowymi o grubości 2,2 cm, postarzenie desek (ok. 272 m2),
1.1.3     Ściany wewnętrzne (pomieszczenie sanitarne i jadalno-sypialne - ok. 167 m2) - ściany obite płytami
             OSB 22 mm, wykończenie deskami sosnowymi o grubości 1,9 cm i szerokości 12cm, postarzenie
             desek,
1.1.4     Wykonanie ściany działowej - konstrukcja szkieletowa z kantówek drewnianych 8x8 cm wypełniona
             wełną, obustronnie obita płytami OSB 15 mm i deskami sosnowymi grubości 19 mm, deski

             postarzane (ok. 33,9 m2),
1.1.5     Listwy wykończeniowe - ćwierćwałki, postarzane drewno sosnowe (ok. 152 mb), tj. w zakresie
             określonym w Projekcie w pkt. IV.1 Wykończenie wnętrza – opis,
1.1.6    Demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznej natynkowej.

1.2     Wykonanie, dostawa i montaż drewnianego wyposażenia (mebli) odtworzonej sztuby zgodnie z
          Projektem rekonstrukcji więźniarskiego baraku mieszkalnego. Wyposażenie należy wykonać z drewna
          sosnowego, nieheblowanego, zaimpregnowanego środkiem zabezpieczającym przed ogniem, owadami
         i działaniem grzybów, postarzanego, na które składają się:

1) Szafy – 18 szt.

2) Ławy – 20 szt.

3) Zydle – 6 szt.

4) Stoły – 10 szt.

5) Stół sztubowego – 1 szt.

6) Prycza sztubowego jednopoziomowa – 1 szt.

7) Prycze trzypoziomowe – 58 szt.

1.3      Wykonanie, dostawa i montaż pieca typu koza „cyganek” wraz z osprzętem, tj. rurą, blachą ochronną
           pod piec o wym. 80 cm x 80 cm, skrzynią na opał – węglarką, postarzaną.

1.3.1  Piec powinien być zdatny do użytku; nie może być atrapą pieca. Montaż rury odprowadzającej
           spaliny winien być wykonany w formie atrapy (bez rzeczywistego odprowadzenia na zewnątrz
           budynku),

1.3.2   Zamawiający dopuszcza wykonanie pieca z innego niż żeliwo materiału, po wcześniejszym uzyskaniu
          przez Wykonawcę zgody Zamawiającego.

1.4   Wykonanie i dostarczenie 175 sienników o wymiarach 1800x600x80 mm, wypełnionych wiórami
       drzewnymi, zaimpregnowanymi środkiem zabezpieczającym przed ogniem, owadami i działaniem
        grzybów. Materiał wierzchni – tkanina jutowa (lub podobna) o gramaturze nie mniejszej niż 300g/m2,
       kolor – szary lub naturalno złoty.

1.5     Wykonanie i dostarczeniu 175 koców o wymiarach nie mniejszych niż 2000x1500 mm, wykonanych
           w  co najmniej 40% z wełny naturalnej, kolor – odcienie szarości, drapane, krawędzie zabezpieczone
          owerlokiem (kolor dopasowany do koloru materiału).

1.6    Wykonanie, transport i montaż trzech płyt MDF:

1) jednej o wymiarach 1500 mm x 9000 mm, grubość 18 mm,

2) jednej o wymiarach 1500 mm x 7500 mm, grubość 18 mm,

3) jednej o wymiarach 500 mm x 7500 mm, grubość 18 mm,

1.7     Wykonanie przez grafika trzech grafik czarno-białych (patrz: Rys. Nr 8 Projektu rekonstrukcji więźniarskiego baraku mieszkalnego),

I/ o formacie 1500 mm x 9000 m wydrukowanej na folii samoprzylepnej matowej przylepionej „na spad” do płyty MDF, tego samego formatu, przytwierdzonej na stałe do ściany na wysokości ekspozycyjnej, na prawo od wejścia do lewego skrzydła baraku nr 7. Temat: mycie się więźniów przy kamiennych korytach a nie pod prysznicami (wzór koryt znajduje się na dołączonej fotografii nr 13). Stylistycznie i tematycznie należy nawiązać się do dołączonej grafiki nr 1, 12, 13, 14, 15.

II/ o formacie 1500 mm x 7500 mm wydrukowanej na folii samoprzylepnej matowej przylepionej „na spad” do płyty MDF, tego samego formatu, przytwierdzonej na stałe do ściany na wysokości ekspozycyjnej, na lewo od wejścia do lewego skrzydła baraku nr 7. Temat: więźniowie na pryczach w sztubie. Stylistycznie i tematycznie należy nawiązać się do dołączonych grafik nr 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

III/ o formacie 500 mm x 7500 mm wydrukowanej na folii samoprzylepnej matowej przylepionej „na spad” do płyty MDF, tego samego formatu, przytwierdzonej na stałe do ściany nad ustawionymi szafkami, na prawo od wejścia do części dziennej sztuby. Temat: spożywanie posiłku przez więźniów. Stylistycznie i tematycznie należy nawiązać się do dołączonej grafiki nr 4, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20.

Celem tych grafik jest przybliżenie Zwiedzającym Muzeum „obrazu codziennego życia więźniów i permanentnego zagrożenia jego utraty” nie tylko w trakcie, ale również po zakończeniu katorżniczej pracy w kamieniołomie.

Przed wydrukowaniem forma i treść wszystkich grafik - w zapisie elektronicznym - wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pracy artysta grafik zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w celu doprecyzowania oczekiwań Zamawiającego co do formy i treści w/w grafik jak również dokonania dogłębnej kwerendy w zbiorach graficznych i fotograficznych w zasobach archiwalnych Muzeum Gross-Rosen.

1.8 Wykonanie zamówienia odbywać się będzie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

1.9 Meble, piec typu koza, sienniki, koce, płyty MDF wraz z nadrukami powinny być wykonane z materiałów i w technologii, w tym technologii postarzenia, zapewniającej użytkowanie przez okres nie krótszy niż 5 lat (okres gwarancji) w szczególnych warunkach technicznych baraku mieszkalnego nr 7 (brak ogrzewania), uwzględniający bezpieczeństwo zwiedzających i pracowników Muzeum.

1.10 Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty poświadczające właściwości zastosowanych materiałów i ich bezpieczeństwo dla użytkowników.

1.11 Przed właściwym wykonaniem zamówienia Wykonawca przygotuje nie mniej niż 3 próbniki w celu wyboru przez Zamawiającego proponowanej kolorystyki i technologii postarzenia drewna.

1.12 Wykonanie właściwego zamówienia odbędzie się według próbnika wybranego przez Zamawiającego, o którym mowa powyżej.

 

Zamawiający wyznacza dni: 20 oraz 21 marca 2014 r. , dniami, w których Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej rekonstruowanego baraku nr 7 na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Zamiar odbycia wizji lokalnej należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: 74 842-15-80, bądź mailowo pod adresem e-mail : k.kret@gross-rosen.eu, celem ustalenia terminu oraz godziny.

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia.

-  do 15.08.2014 r.

Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kret
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kret
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Kret
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL