Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej - etap II wyposażenie wnętrza - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Środa, 10 kwietnia 2013

Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej - etap II wyposażenie wnętrza

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na 

Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej – etap II wyposażenie wnętrza

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego 03/2013

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 39151000-5 Meble różne

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż drewnianego wyposażenia zrekonstruowanej sztuby więźniarskiej w baraku mieszkalnym nr 7 zlokalizowanym na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (etap I – wykonanie wnętrza) zgodnie z Projektem rekonstrukcji więźniarskiego baraku mieszkalnego (załącznik nr 1 do SIWZ), na które składają się:

1)      Szafy – 18 szt.

2)      Ławy – 20 szt.

3)      Zydle – 6 szt.

4)      Stoły – 10 szt.

5)      Stół sztubowego – 1 szt.

6)      Prycza sztubowego jednopoziomowa – 1 szt.

7)      Prycze trzypoziomowe – 58 szt.

Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.

Zamawiający wyznacza dzień 12 kwietnia 2013 r. na dzień, w którym Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej: - barak francuski, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, w godz. 13:00 – 15:00. Zamiar uczestniczenia w wizji lokalnej należy zgłosić telefonicznie: Kamil Kret, tel. 748464566).

 

Pełna treśc ogłoszenia w załączeniu.

Metadane

Data publikacji : 10.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL