Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej - etap I wykonanie wnętrza - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Środa, 13 marca 2013

Przetarg nieograniczony: Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej - etap I wykonanie wnętrza

 

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na 

Rekonstrukcja sztuby więźniarskiej – etap I wykonanie wnętrza

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego 01/2013

 

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

 

 

Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja sztuby w więźniarskim baraku mieszkalnym nr 7 zlokalizowanym na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (etap I – wykonanie wnętrza) zgodnie z Projektem rekonstrukcji więźniarskiego baraku mieszkalnego (załącznik nr 1 do SIWZ), na którą składają się:

1. Postarzenie istniejącej podłogi drewnianej (ok. 272 m2)

2. Wykończenie sufitu deskami, postarzenie drewna (ok. 272 m2)

3. Ściany wewnętrzne (pomieszczenie sanitarne i jadalno-sypialne - ok. 167 m2) - ściany obite płytami OSB 22 mm i deskami, postarzenie drewna

4. Wykonanie ściany działowej - konstrukcja szkieletowa z kantówek drewnianych 80x80 mm wypełniona wełną, obustronnie obita płytami OSB 22 mm i deskami, drewno postarzane (ok. 33,9 m2)

5. Listwy wykończeniowe - ćwierćwałki, postarzane drewno (ok. 152 mb),

tj. w zakresie określonym w Projekcie w pkt. IV.1 Wykończenie wnętrza – opis, wraz z niezbędnym przełożeniem instalacji.

Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.

Zamawiający wyznacza dzień 15 marca 2013 r. na dzień, w którym Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej: - barak więźniarski nr 7, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, w godz. 11:00 – 13:00.

Zamiar uczestniczenia w wizji lokalnej należy zgłosić telefonicznie na n  telefonu: 728953401.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL