Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg nieograniczony na rozbudowę sygnalizacji alarmowej pożaru - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Wtorek, 24 lipca 2012

Przetarg nieograniczony na rozbudowę sygnalizacji alarmowej pożaru

 

Przetarg nieograniczony na: "Rozbudowę instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru obiektów: kuchni i łaźni na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

 

Muzeum Gross-Rose w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na: "Rozbudowę instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru obiektów: 

kuchni i łaźnina terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"


 

Numer ogłoszenia: 267484 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 45 31 21 00 – 8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie robót budowlanych zakresie instalacji alarmowej pożaru w zrekonstruowanych obiektach: kuchni i łaźni na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, jako rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru z centralą znajdującą się w budynku bramy głównej.

2. wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

3. Sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania, zawierającego następujące elementy:

1) stronę tytułową

2) przedmiar robót 3)

kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych

4) tabelę elementów scalonych

5) w załączniku - dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.

 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:

1) Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 694/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. - pozwolenie na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym

2) Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 532/10 z dnia 22 lipca 2010 r. - pozwolenie na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym (zmiana decyzji nr 694/2007)

3) Decyzją Starosty Świdnickiego nr 307/2010 z dnia 22 marca 2010 r. - pozwolenie na budowę.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.07.2012
Data modyfikacji : 25.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL