Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg nieograniczony na: Konserwację zabezpieczającą wyselekcjonowanego zbioru 673 zabytków ruchomych pochodzących z terenu byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Czwartek, 24 maja 2012

Przetarg nieograniczony na: Konserwację zabezpieczającą wyselekcjonowanego zbioru 673 zabytków ruchomych pochodzących z terenu byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy

Muzeum Gross-Rosen w ROgoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na: "Konserwację zabezpieczającą wyselekcjonowanego zbioru 673 zabytków ruchomych pochodzących z terenu byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

Numer ogłoszenia: 170964 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 71 35 19 14 – 3 Usługi archeologiczne

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie usługi polegającej na konserwacji zabezpieczającej wyselekcjonowanego przez Zamawiającego zbioru 673 zabytków ruchomych pochodzących z terenu byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, zwanego dalej Zbiorem, których wykaz (wraz z dokumentacją fotograficzną) stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji konserwatorskiej w kolorowej wersji papierowej (3 egzemplarze) i edytowalnej wersji elektronicznej (format doc) wraz z przekazaniem pełni praw autorskich do tego opracowania, obejmującej w szczególności:

2.1 identyfikację i techniki wykonania obiektów,

2.2 stan zachowania i przyczyny zanieczyszczeń,

2.3 przebieg prac konserwatorskich,

2.4 zalecenia dla użytkownika,

2.5 dokumentację fotograficzną wszystkich obiektów przed i po konserwacji.

3. Dokumentacja fotograficzna powinna być kolorowa, wykonana w formacie nie mniejszym niż
10 cm x 15 cm w sposób umożliwiający identyfikację obiektów. Przy każdym obiekcie fotografowanym po konserwacji, należy umieścić podziałkę oraz numer inwentarzowy. W przypadku obiektów po konserwacji, dokumentacja fotograficzna powinna zostać wykonana w minimum dwóch ujęciach każdego obiektu. Wszystkie zdjęcia powinny być opisane.

4. Konserwacja zbioru powinna zostać przeprowadzona w sposób umożliwiający swobodne odczytanie funkcji konserwowanego obiektu, a w szczególności, tam gdzie jest to możliwe, czytelne uwidocznienie oryginalnych napisów, cyfr, inicjałów, zdobień, itp. na nim się znajdujących.

5. Technika konserwacji powinna być każdorazowo dobrana w sposób właściwy dla materiału, z którego wykonany został konserwowany element Zbioru, z uwzględnieniem możliwości jego prezentowania na ekspozycji muzealnej przez okres nie krótszy niż 10 lat, bez konieczności konserwowania w tym okresie.

6. Wykonawca po wykonania konserwacji ponownie umieści na obiektach numery inwentarzowe, w sposób w jaki umieszczone one były przed konserwacją.

7. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru Zbioru z siedziby Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Szarych Szeregów 9 w dniu podpisania umowy oraz powrotne ich dostarczenie, wraz z dokumentacją konserwatorską, w to samo miejsce po wykonaniu konserwacji.

Oględziny: Zamawiający wyznacza na dzień 29 maja 2012r., godz. 10:00 – 13:00 termin, w którym Wykonawcy mogą zapoznać się ze Zbiorem.

Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.05.2012
Data modyfikacji : 06.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL