Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy zabytków archeologicznych - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Czwartek, 17 listopada 2011

Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy zabytków archeologicznych

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie wystawy zabytków archeologicznych pozyskanych podczas nadzoru archeologicznego w ramach projektu Kamienne Piekło na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

Numer ogłoszenia:  299721 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 98.39.00.00-3 - inne

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wystawy zabytków archeologicznych pozyskanych podczas nadzoru archeologicznego w ramach projektu Kamienne Piekło na terenie byłego obozu koncentracyjne-go KL Gross-Rosen w Rogoźnicy według:

- Koncepcji wystawy zabytków archeologicznych prowadzonych w ramach projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen - załącznik nr 1 do SIWZ (wraz z rysunkami).

- Zmian w Specyfikacji Technicznej koncepcji wystawy zabytków archeologicznych pozyskanych podczas nadzoru archeologicznego w ramach projektu Kamienne Piekło na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy - załącznik nr 2 do SIWZ (wraz z rysunkami).

Pełna treść ogłoszenia w zamieszczonym pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 17.11.2011
Data modyfikacji : 15.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL