Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg na: dostawę fabrycznie nowego mikrociągnika dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Wtorek, 04 października 2011

Przetarg na: dostawę fabrycznie nowego mikrociągnika dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego mikrociągnika dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy"

Numer ogłoszenia:  261177 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 16.70.00.00-2 ciągniki

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego mikrociągnika o wadze do 2000 kg, rok produkcji 2010 lub 2011 z:

- przednim pługiem do odśnieżania, regulowanym hydraulicznie, z listwą gumową,

- ogrzewaną kabiną kierowcy.

Mikrociągnik musi być przystosowany do współpracy z wyżej wymienionym osprzętem jak również: - przyczepą transportową o udźwigu do 1,5 tony, - kosiarką. Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty katalogowe ww. osprzętu dodatkowego, tj. przyczepy transportowej i kosiarki, świadczące o możliwości zamontowania ich do mikrociągnika będącego przedmiotem umowy.

Pełna treść ogłoszenia w zamieszczonym pliku do pobrania.

UWAGA! Wprowadza się następujące zmiany do SIWZ. Skorygowana wersja SIWZ w zamieszczonym pliku do pobrania.

Pkt. IX.1 otrzymuje brzmienie: "Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Muzeum Gros –Rosen, ul. Szarych Szeregów 9, Wałbrzych, w dniu: 14.10.2011 r. o godz. 10:05"

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 04.10.2011
Data modyfikacji : 19.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL