Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na audyt zewnętrzny projektu - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Wtorek, 13 września 2011

Zapytanie ofertowe na audyt zewnętrzny projektu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Audyt zewnętrzny projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (nr projektu: RPDS.06.04.00-02-082/09)

2.   Sposób i zakres przeprowadzenia audytu: zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (zwane dalej Wytycznymi...)

3.   Zakres opinii i sprawozdania z audytu wewnętrznego winien być sporządzony zgodnie z Wytycznymi…

Informacji udziela: Aleksandra Wolska, a.wolska@gross-rosen.eu, tel. 728953401.

Pełna treść zapytania ofertowego, wniosek o dofi nansowanie projektu oraz Studium Wykonalności w zamieszczonych plikach do pobrania:

Metadane

Data publikacji : 13.09.2011
Data modyfikacji : 23.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL