Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji zabytków ruchomych. - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Czwartek, 25 sierpnia 2011

Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji zabytków ruchomych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Konserwacja zabytków ruchomych.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest konserwacja 507 zabytków ruchomych pozyskanych w latach 2010-2011 w trakcie sprawowania nadzoru archeologicznego towarzyszącego pracom konserwatorsko-budowlanym prowadzonym w ramach projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, zwanych dalej Zbiorem.

Konserwacja Zbioru powinna zostać przeprowadzona w sposób umożliwiający swobodne odczytanie funkcji konserwowanego przedmiotu, a w szczególności, tam gdzie jest to możliwe, czytelne uwidocznienie oryginalnych napisów, cyfr, inicjałów i zdobień na nim się znajdujących.

Technika konserwacji powinna być każdorazowo dobrana w sposób właściwy dla materiału, z którego wykonany został konserwowany element Zbioru, z uwzględnieniem możliwości jego prezentowania na ekspozycji muzealnej przez okres nie krótszy niż 5 lat, bez konieczności ponownego jego konserwowania w tym czasie.

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną wszystkich elementów Zbioru po konserwacji i wersji cyfrowej przekaże ją Zamawiającemu.

Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru na własny koszt Zbioru z siedziby Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Szarych Szeregów 9 w dniu podpisania umowy oraz powrotne jego dostarczenie w to samo miejsce wraz z cyfrową dokumentacją fotograficzną po wykonaniu konserwacji.

Informacji udziela: Aleksandra Wolska, a.wolska@gross-rosen.pl, tel. 728953401.

Pełna treść zapytania ofertowego w zamieszczonym pliku do pobrania.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2011
Data modyfikacji : 26.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2020 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL