Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg na: Rozbudowę instalacji Sygnalizacji Alarmowej Pożaru - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Czwartek, 04 sierpnia 2011

Przetarg na: Rozbudowę instalacji Sygnalizacji Alarmowej Pożaru

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na "Rozbudowę instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru obiektów: baraku nr 7 oraz wieży strażniczej na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

Numer ogłoszenia:  211623 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 45 31 21 00 – 8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Wykonanie robót budowlanych zakresie instalacji alarmowej pożaru w zrekonstruowanych obiektach: barak nr 7 i wieża strażnicza na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, jako rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru z centralą znajdującą się w budynku bramy głównej.
  2. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie: z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatury w Wałbrzychu nr: 130/11  z dnia 23.02.2011 r.

Pełna treść ogłoszenia w zamieszczonym pliku do pobrania.

Metadane

Data publikacji : 04.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL