Biuletyn Informacji Publicznej KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI WYSTAWY ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH POZYSKANYCH W TRAKCIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Piątek, 22 lipca 2011

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI WYSTAWY ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH POZYSKANYCH W TRAKCIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza

KONKURS

NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI WYSTAWY ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH POZYSKANYCH W TRAKCIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Numer ogłoszenia: 213596 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 92521100-0 Usługi wystawowe świadczone przez muzea


Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiej koncepcji wystawy, (obejmującej zarówno pomysł na scenariusz wystawy jak i rodzaj i sposób zastosowania narzędzi wystawienniczych), której autorom zostanie powierzone (w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki) opracowanie projektu wystawy (w tym jej szczegółowego scenariusza) i jej realizacja, stanowiące rozwinięcie wybranej pracy konkursowej oraz zlecony nadzór autorski nad wykonaniem wystawy.


Wystawa ma być wykonana na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross–Rosen w Rogoźnicy, w budynku byłej tkalni i prezentować ma zabytki archeologiczne pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w ramach projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Pełna treść ogłoszenia w zamieszczonym pliku do pobrania.

Metadane

Data publikacji : 22.07.2011
Data modyfikacji : 30.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2021 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL