Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg na: "Wykonanie wewnętrznej sieci zasilania energetycznego dla obiektów wieży strażniczej, byłej tkalni i baraku więźniarskiego nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy" - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Piątek, 22 lipca 2011

Przetarg na: "Wykonanie wewnętrznej sieci zasilania energetycznego dla obiektów wieży strażniczej, byłej tkalni i baraku więźniarskiego nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie wewnętrznej sieci zasilania energetycznego dla obiektów wieży strażniczej, byłej tkalni i baraku więźniarskiego nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

Numer ogłoszenia: 213652 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 45 31 12 00 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zakresie instalacji elektrycznej:

1) Wykonanie wewnętrznej sieci zasilania energetycznego dla następujących obiektów:

  •  wieży strażniczej,
  • byłej tkalni,
  • budynku więźniarskiego

na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,

2) Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- Z decyzją  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatury w Wałbrzychu nr: 81/11  z dnia 02.02.2011r.

-  Pozwoleniem na budowę  Decyzja nr:  753/11 z dnia 13.07.2011r. Starosty Świdnickiego.

Pełna treść ogłoszenia w zamieszczonym pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.07.2011
Data modyfikacji : 03.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2020 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL