Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na udział w III Forum Funduszy Europejskich i promowanie na nich Projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz Muzeum Gross-Rosen jako jego Beneficjenta - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Piątek, 30 lipca 2010

Zapytanie ofertowe na udział w III Forum Funduszy Europejskich i promowanie na nich Projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz Muzeum Gross-Rosen jako jego Beneficjenta

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Udział w III Forum Funduszy Europejskich i promowanie na nich Projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz Muzeum Gross-Rosen jako jego Beneficjenta.
 
PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE
„Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013,Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa.
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Udział w III Forum Funduszy Europejskich (zwanym dalej Forum) i promowanie na nich Projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (zwanego dalej Projektem) oraz Muzeum Gross-Rosen (zwanym dalej Muzeum) jako jego Beneficjenta, w tym:
·      - przygotowanie projektu, we współpracy z Muzeum Gross-Rosen, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (zwane dalej MRR) oraz Partnerami tworzonej w ramach Projektu koncepcji produktu turystycznego „Tajemnice II Wojny Światowej na Dolnym Śląsku” (zwanymi dalej Patnerami), stoiska wystawienniczego na III Forum Funduszy Europejskich,
·      - zapewnienie narzędzi wystawienniczych niezabezpieczanych przez MRR, tj. przygotowanie ich, transport, montaż, wykorzystanie podczas Forum, demontaż i transport powrotny,
·      - udział w Forum podczas obu dni „targowych”, tj. 1 i 2 października 2010 r. przynajmniej jednego wykwalifikowanego pracownika, posiadającego doświadczenie w organizacji stoisk targowych i ich obsługi o wysokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat turystyki na Dolnym Śląsku, potwierdzonej posiadaniem uprawnień przewodnika górskiego, terenowego lub miejskiego na Dolnym Śląsku, a także doskonale znającego Projekt,
·      - zapewnienie pracownikowi Muzeum Gross-Rosen udziału w Forum, poprzez przewiezienie go z Wałbrzycha do Warszawy w dniu 30 września 2010 r. oraz w drodze powrotnej z Warszawy do Wałbrzycha w dniu 3 października 2010 r. oraz zabezpieczenie noclegu ze śniadaniem w odległości nie większej niż 3 km, w granicach administracyjnych Warszawy, od miejsca, w którym odbywać się będzie Forum w tym okresie, tj. od 30 września 2010 r. do 3 października 2010 r.,
·      - opracowanie, we współpracy z Muzeum i Partnerami, projektu ulotki i jej druk w standardzie technicznym nie niższym niż: 1000 szt., format A4, łamana na trzy, dwa kolory, papier o gramaturze 120 g/m2 promującej Projekt w kontekście produktu turystycznego „Tajemnice II wojny światowej na Dolnym Śląsku” w terminie umożliwiającym jej wykorzystanie podczas Forum.
 
Pełna treść zapytania ofertowego w zamieszczonym pliku do pobrania:

Metadane

Data publikacji : 30.07.2010
Data modyfikacji : 24.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Machowczyk
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Machowczyk
©2002-2020 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL