Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg na badania archeologiczne w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z realizacją projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Czwartek, 11 marca 2010

Przetarg na badania archeologiczne w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z realizacją projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg na badania archeologiczne w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych
z realizacją projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I -
projekt konserwatorsko-budowlany
na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Numer ogłoszenia: 68536 -2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Badania archeologiczne w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z realizacją projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

 Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z realizacją projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy w ramach wykonywania n/w zadań:
1) remont zachowanych fragmentów baraków więźniarskich nr 25
2) remont zachowanych fragmentów baraków więźniarskich nr 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21
3) Wykonanie remontu zachowanych fragmentów baraków więźniarskich nr 22 (AELobóz wychowawczy), 6, 8, Siemens I i II
4) remont zagrożonych zniszczeniem fragmentów tkalni
5) rekonstrukcji (odbudowie) wieży strażniczej
6) rekonstrukcji baraku więźniarskiego nr 7
7) remont fragmentów baraku przyjęć, baraku nr 17, magazynu odzieży, magazynu depozytów
8) obejmujących remont zachowanych fragmentów baraku nr 1
9) remont budynku tzw. Blaupunktu
10) remont zachowanego fragmentu krematorium
11) remont kamiennych murów i schodów wzdłuż głównej drogi obozowej

Zakres prac ziemnych podlegających nadzorowi archeologicznemu wynika z projektów budowlanych dla w/w obiektów i udzielonych pozwoleń przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu -Delegaturę w Wałbrzychu. Projekty budowlane w/w obiektów oraz udzielone pozwolenia znajdują się do wglądu w siedzibie zamawiającego - w Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu, ul. Szarych Szeregów 9, w godzinach od 8.00 -14.00 od poniedziałku do piątku. Wykonawca ma obowiązek uzyskania niezbędnych pozwoleń z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu -Delegatury w Wałbrzychu na prowadzenie badań archeologicznych. Wniosek w sprawie uzyskania pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych wraz z załączonym do niego programem badań należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków -Delegaturze w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, w dniu podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia badań archeologicznych równolegle z prowadzonymi pracami ziemnymi oraz wykonania dokumentacji zgodnie z pozwoleniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu -Delegatury, w tym przygotowania sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych.
 
Pełna treść ogłoszenia w zamieszczonym pliku do pobrania.

Metadane

Data publikacji : 11.03.2010
Data modyfikacji : 07.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Machowczyk
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Machowczyk
©2002-2020 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL