Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na sporządzenie mapy do celów projektowych - Archiwalne zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2020, 11:45

Archiwalne zamówienia publiczne

Poniedziałek, 15 marca 2010

Zapytanie ofertowe na sporządzenie mapy do celów projektowych

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
PRZEDMIOT ZLECENIA
Sporządzenie mapy do celów projektowych.
 
PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZLECENIE
„Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013,Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZLECENIA
Przedmiotem niniejszego zlecenia jest sporządzenie map do celów projektowych w skali od 1:500 w wersji papierowej (5 egzemplarzy) i w wersji numerycznej w pliku DWG terenu byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy obejmującego części: esesmańską, więźniarską i tzw. oświęcimską o łącznej powierzchni opracowania ok. 32 ha.
 
Pełna treść zapytania ofertowego w zamieszczonym pliku do pobrania:

 

Metadane

Data publikacji : 15.03.2010
Data modyfikacji : 24.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Machowczyk
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Machowczyk
©2002-2020 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL