Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg nieograniczony na: "Rozbudowę instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru obiektów: Kasyna SS, tkalni i baraku „francuskiego” na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy" - Zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 09.10.2019, 12:23

Zamówienia publiczne

Piątek, 09 marca 2012

Przetarg nieograniczony na: "Rozbudowę instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru obiektów: Kasyna SS, tkalni i baraku „francuskiego” na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

Muzeum Gross-Rose w Rogoźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na: "Rozbudowę instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru obiektów: Kasyna SS, tkalni i baraku „francuskiego” na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen w Rogoźnicy"

Numer ogłoszenia: 55371 - 2012; data zamieszczenia: 09.03.2012

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 45 31 21 00 – 8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie robót budowlanych zakresie instalacji alarmowej pożaru w zrekonstruowanych obiektach: Kasynie SS, tkalni i baraku"francuskim" na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, jako rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru z centralą znajdującą się w budynku bramy głównej.

2. wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:

1) Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 694/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. - pozwolenie na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym

2) Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 532/10 z dnia 22 lipca 2010 r. - pozwolenie na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym (zmiana decyzji nr 694/2007)

3) Decyzją Starosty Świdnickiego nr 307/2010 z dnia 22 marca 2010 r. - pozwolenie na budowę.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku do pobrania.

Metadane

Data publikacji : 09.03.2012
Data modyfikacji : 11.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2019 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL