Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg na przeprowadzenie prac archeologicznych przy projekcie: Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy - Zamówienia publiczne - Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
Ostatnia aktualizacja strony: 13.05.2019, 10:08

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 18 stycznia 2010

Przetarg na przeprowadzenie prac archeologicznych przy projekcie: Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ogłasza przetarg na:
przeprowadzenie prac archeologicznych przy projekcie: Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Numer ogłoszenia: 13780 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie prac archeologicznych przy projekcie: Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie prac archeologicznych przy projekcie Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy polegających na szczegółowym wykonaniu Planu badań archeologicznych se-zon 2010 - 2011 opracowanych na zlecenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy przez mgr Adama Łaciuka i zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym:

 

  1. wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla terenu Muzeum z wyłączeniem obszaru wyrobiska historycznego i współczesnego oraz wykonanie i uzgodnienie mapy do celów projektowych, wraz z inwentaryzacją mediów;
  2. rozpoznanie sytuacji stratygrafii poziomej, czyli stwierdzenie występowania reliktów wcześniejszej zabudowy oraz obiektów związanych z funkcjonowaniem obozu ich zasięg, rodzaj, ilość;
  3. pełnienie stałego nadzoru archeologicznego i prowadzenie badań archeologicznych w trakcie prac budowlanych prowadzonych na terenie byłego obozu Gross-Rosen w ramach Projektu, w tym stała obecność zespołu badawczego;
  4. wykonanie szerokopłaszczyznowych badań archeologicznych na obszarze części tzw. oświęcimskiej oraz w południowej i północnozachodniej części byłego obozu, zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Programem badań archeologicznych.
  5. wydzielenie nawarstwień pionowych związanych z funkcjonowaniem obozu, ustalenie głębokości zalegania oraz ich wstępną chronologię;
  6. eksplorację odkrytych nawarstwień, obiektów i ewentualnych grobów;
  7. wykonanie analiz specjalistycznych - geomorfologia, antropologia, dendrochronologia itp.;
  8. selekcja, pełna konserwacja oraz opracowanie pozyskanego materiału zabytkowego;
  9. zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej (w tym zakup wyposażenia wystawienniczego) na terenie obozu w oparciu o zabytki pozyskane w trakcie badań archeologicznych;
  10. wsparcie w zakresie spełnienia wymogów prawnych i administracyjnych wynikających w szczególności z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Pełna treść ogłoszenia w zamieszczonym pliku do pobrania.
 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Gross-Rosen
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wolska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Wolska
©2002-2019 Muzeum Gross-Rosen. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL